Skip to the content

Laserskanning bygg

Eksempelvideo på punktskyer og modeller utarbeidet av Terratec på bakgrunn av data samlet inn med egne sensorer. 

 

Video - Mobil innendørs laserskanning av bygg

Video - Mobil innendørs laserskanning av bygg inkl. punktsky

Video - Punktsky og modell for Lademoen kirke