Skip to the content

Mobil innendørs laserskanning inkl. punktsky

Eksempelvideo på datafangst med vårt mobile system for innendørs laserskanning og punktskyen vi får som et resultat av skanningen.